ស៊ុងហ្សិនហ្វីត

លទ្ធផលនៃការលក់រថយន្តក្រុងស៊ីធីអេស

001

SONGZ បានបំបែកឯកត្តកម្មដោយផលិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្តក្រុង ១០០២៣ គ្រឿងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៧។ នេះជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើង។

ប្លុកផលិតកម្មស៊ុងហ្សេ

超酷英文新

បណ្តាញលក់ SONGZ

7

បណ្តាញសេវាកម្មសកលស៊ី